Já.is

Meðferð einkaupplýsinga

Stefna um meðferð einkaupplýsinga á Já.is

Já skuldbindur sig til að standa vörð um einkaupplýsingar notenda Já.is.

Með tíð og tíma getur þessi stefna tekið breytingum og er ávallt gert grein fyrir því á þessari síðu. Því hvetjum við notendur til að skoða þessa síðu reglulega.

Já notar vefkökur (e. cookies), eins og flestar vefsíður, til að bæta upplifun notenda með því að muna eftir notandanum, annað hvort á meðan heimsókn á Já.is stendur eða þegar heimsókn á Já.is er endurtekin. Notanda hefur rétt á að hafna notkun slíks búnaðar. Hægt er að loka fyrir notkun á vefkökum eða jafnvel eyða vefkökum sem þegar hafa verið settar á. Ef það er gert skal hafa í huga að það gæti haft áhrif á upplifun notandans þegar hann heimsækir Já.is.

Já.is stendur vörð um einkaupplýsingar notenda og eru þær ekki framseldar til þriðja aðila án samþykkis viðkomandi nema að undangengnum dómsúrskurði. Þetta á ekki við um trausta þriðja aðila sem aðstoða Já.is við að reka vefsvæðið og þjónusta viðskiptavini vefsins svo lengi sem að aðilarnir samþykkja að fyllsta trúnaðar sé gætt.

Með því að nota Já.is ertu að samþykkja stefnu um meðferð einkaupplýsinga á Já.is.